Χημικοί - Χημικοί Μηχανικοί - Βιολόγοι

29 May
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Καταγραφέα Ηλεκτροφυσιολογικού Εργαστηρίου, για την Πανεπιστημιακή Νευρολογική… Περισσότερα

12 Jun
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Περισσότερα

12 Jun
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Προϊστάμενου Υγειονομικής Υπηρεσίας, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας… Περισσότερα