Προφίλ

1. Το JobsinCyprus.eu είναι μια ιστοσελίδα στην οποία μπορείτε να δημοσιεύετε αγγελίες εργασίας και να κάνετε αναζήτηση για κενές θέσεις εργασίας στην Κύπρο.

2. Σκοπός του  JobsinCyprus.eu είναι να παρέχει την δυνατότητα στους εργοδότες να αναρτήσουν κενές θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα στους ανέργους να αναζητήσουν κενές θέσεις εργασίας στη Κύπρο.

3. Πρέπει να τονισθεί ότι οι υπηρεσίες αυτές διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μόνο από αυτή την ιστοσελίδα μέσω internet, για αυτό και δεν θα βρείτε στην ιστοσελίδα τηλέφωνο και fax επικοινωνίας.  Παρόλα αυτά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email [email protected]

4. Οι καταχωρήσεις των αγγελιών γίνονται από τους ίδιους του εργοδότες μέσω της φόρμας που παρέχει η ιστοσελίδα και εμφανίζονται μόνο κατόπιν έγκρισης από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας. Ο διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λανθασμένες πληροφορίες στις αγγελίες.

5.. Όταν ο χρήστης/εργοδότης καταχωρεί μια αγγελία εργασίας οφείλει να υποβάλλει αληθή στοιχεία και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη και τυχόν ποινικές συνέπειες από τη δήλωση ψευδών στοιχείων, ή στοιχείων που απευθύνονται σε τρίτους και είναι εν αγνοία τους. Οφείλει επίσης να αναφέρει κατά την καταχώρηση της θέσης εργασίας την τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, σε περίπτωση που δεν αναφέρεται η ημερομηνία οι χρήστες/εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώνουν τον διαχειριστή της ιστοσελίδας όταν η θέση εργασίας δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Το λογότυπο της εταιρείας των εργοδοτών δύναται να χρησιμοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας για σκοπούς διαφήμισης της θέσης εργασίας χωρίς την άδεια της εταιρείας. 

6. Ο χρήστης/εργοδότης του δικτυακού μας τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής, της υπόληψης, της προσωπικότητας, των προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων και ως εκ τούτο για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί από τις υπηρεσίες μας, υπεύθυνος για την αποκατάσταση θα είναι αποκλειστικά ο ίδιος, δηλαδή ο χρήστης/εργοδότης.

7. Δεν απαιτείται στην φόρμα καταχώρησης ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου να υποβάλλει προσωπικά στοιχεία που δεν επιθυμεί να εμφανίζονται στο διαδίκτυο. Τα όποια στοιχεία της φόρμας (όπως Εταιρεία και Επικοινωνία -τα οποία είναι και υποχρεωτικά-), συμπληρώνονται αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας/αποστολής βιογραφικού.

8. Παρακαλούμε ο Τίτλος Θέσης να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και να είναι καταχωρημένος με μικρά γράμματα και όχι με κεφαλαία (εκτός από το αρχικό γράμμα).  Απαγορεύονται τα greeklish, καθώς σε τέτοια περίπτωση θα διαγράφεται η αγγελία. Επίσης ο Τίτλος της θέσης  να αναφέρεται σε συγκεκριμένη θέση εργασίας και όχι να είναι αόριστος γιατί η αγγελία θα διαγράφεται. H περιγραφή της θέσης εργασίας να είναι σαφής και το περιεχόμενο να είναι καταχωρημένο με μικρά γράμματα και όχι με κεφαλαία. Σε περίπτωση που είναι αόριστη  ή λειτουργεί σαν spamlink θα διαγράφεται. Απαγορεύεται η καταχώρηση που αναφέρεται στην ίδια ακριβώς θέση εργασίας  γιατί θα διαγράφεται επίσης. Σε κάθε θέση εργασίας πρέπει να αναφέρετε η κατηγορία/ες καθώς και η πόλη και να περιέχει σωστά στοιχεία επικοινωνίας. Θέσεις εργασίας τύπου πυραμίδα θα διαγράφονται. Οι διαχειριστές της σελίδας δεν υποχρεούνται να απαντήσουν στους εργοδότες σε περίπτωση μη ανάρτησης της αγγελίας.

9. Το JobsinCyprus.eu διατηρεί το δικαίωμα ακόμη και διαγραφής του χρήστη/εργοδότη από την ιστοσελίδα μας και της καταχώρησης του, όταν γίνει αντιληπτό ότι αυτή ξεφεύγει από τα πλαίσια λειτουργίας και του σκοπού του, καθώς και όταν αυτή θίγει την τιμή, την υπόληψη, την προσωπικότητα και την περιουσία κάθε τρίτου προσώπου.

10. Με τη καταχώρηση αγγελίας ο εργοδότης δίνει το δικαίωμα για δημοσιοποίηση  των στοιχείων που ο ίδιος ο εργοδότης καταχωρεί στην φόρμα καταχώρησης αγγελίας στην ιστοσελίδα μας καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ιστοσελίδα μας δεν διατηρεί αρχείο με τα στοιχεία επικοινωνίας των εργοδοτών, τα στοιχεία των εργοδοτών αναρτώνται μόνο για σκοπούς δημοσίευσης της αγγελίας και διαγράφονται με τη λήξη της αγγελίας. Κανένα διαφημιστικό μήνυμα ή ηλεκτρονικό μήνυμα δεν αποστέλλετε στους εργοδότες.