Λογιστές- Ελεγκτές - Υπάλληλοι Λογιστηρίου

IMH-Λειτουργό Ανάπτυξης Συνεδρίων (Summit Producer)
Nicosia

IMH-Λειτουργό Ανάπτυξης Συνεδρίων (Summit Producer) Περισσότερα

04 Dec
ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο μόνιμες θέσεις Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και… Περισσότερα

04 Dec
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δέκα κενές μόνιμες θέσεις Διοικητικού Λειτουργού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας… Περισσότερα

09 Dec
Junior Accountant (Online Gaming) - Limassol
Limassol

Advance Career, on behalf of our client, an Online Gaming Organization in Limassol, is seeking to recruit a Junior Accountant Περισσότερα

10 Dec
Dealer (Forex) - Limassol
Limassol

Advance Career, on behalf of our client, a Forex company located in Limassol, is seeking to recruit a Dealer Περισσότερα

11 Dec
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 25 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Φορολογίας, Τμήμα Φορολογίας Περισσότερα

13 Dec
Accounts Administrator (Audit/Accounting/Taxation Services) - Limassol
Limassol

Advance Career, on behalf of our client, an Audit/Accounting/Taxation Services Provider located in Limassol, is seeking to recruit… Περισσότερα

15 Dec
TAX ACCOUNTANT
Nicosia

A well established finance firm in Nicosia is looking to hire a Tax Accountant Περισσότερα

17 Dec
Compliance Assistant (Forex) - Limassol
Limassol

Advance Career, on behalf of our client, a Forex company in Limassol, is seeking to recruit a Compliance Assistant Περισσότερα

18 Dec
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, για τις οποίες σύμφωνα με τις παρούσες… Περισσότερα

18 Dec
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, για… Περισσότερα

18 Dec
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Στατιστικής, Στατιστική Υπηρεσία Περισσότερα

18 Dec
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Στατιστικής, Στατιστική Υπηρεσία Περισσότερα

18 Dec
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Διευθυντή Λογιστικών Υπηρεσιών, Γενικό Λογιστήριο Περισσότερα

18 Dec
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για οκτώ κενές μόνιμες θέσεις Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο Περισσότερα

23 Dec
Chief Accountant (Group of Companies) - Paphos
Paphos

Advance Career, on behalf of our clients, a group of companies in Paphos, is seeking to recruit a Chief Accountant Περισσότερα

23 Dec
Brokerage Officer (Forex) - Larnaca
Larnaca

Advance Career, on behalf of our client, a well-established CySec regulated Forex organisation, located in Larnaca, is seeking to recruit… Περισσότερα

26 Jan
Senior Accountant-Nicosia
Nicosia

Chartered Certified Public Accountants and Registered Auditors Firm based in Nicosia is looking for a Senior Accountant Περισσότερα

18 Aug
Senior Accountant (1400 - 1600 gross)
Nicosia

Chartered Certified Public Accountants and Registered Auditors Firm based in Nicosia is looking for a Senior Accountant Περισσότερα