Κυβερνητικές - Αστυνομία - Πρεσβείες

02 Oct
ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ
Nicosia

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Δημοτικού Ταμία (Θέση Πρώτου Διορισμού) Περισσότερα

02 Oct
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Nicosia

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τεσσάρων κενών μόνιμων θέσεων Τεχνικού Μηχανικού Περισσότερα

02 Oct
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
Nicosia - Paphos - Limassol

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Φαρμακοποιού για το Κέντρο Υγείας Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, του Οργανισμού Κρατικών… Περισσότερα

02 Oct
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Nicosia - Paphos - Limassol

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις (4) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Περισσότερα

02 Oct
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ)
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Μηχανικού Κτιρίων και Υποδομών (Μηχανολογική ή Ηλεκτρολογική Μηχανική) του Οργανισμού… Περισσότερα

02 Oct
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ)
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Μηχανικού Κτιρίων και Υποδομών (Αρχιτεκτονική ή Πολιτική Μηχανική) του Οργανισμού… Περισσότερα

09 Oct
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Limassol

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις (3) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Περισσότερα

09 Oct
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Λειτουργού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για το Γ.Ν. Λευκωσίας, του Οργανισμού Κρατικών… Περισσότερα

09 Oct
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο (2) κενές θέσεις Εργοθεραπευτή, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Περισσότερα

09 Oct
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Nicosia

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περισσότερα

09 Oct
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Τυπογραφείου Περισσότερα

12 Oct
Προκήρυξη της πλήρωσης τριών μονίμων θέσεων στον Δήμο Πάφου
Paphos

Προκήρυξη της πλήρωσης τριών μονίμων θέσεων στον Δήμο Πάφου Περισσότερα

16 Oct
ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Nicosia

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη μόνιμη θέση Διευθυντή Τμήματος Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού Περισσότερα

16 Oct
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Προϊστάμενου Κέντρου Αίματος, Υπουργείο Υγείας Περισσότερα

30 Oct
ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
Famagusta

Ο Δήμος Σωτήρας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Υγειονομικού Επιθεωρητή (Θέση Πρώτου Διορισμού) Περισσότερα

30 Oct
ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ
Famagusta

Ο Δήμος Σωτήρας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Τροχονόμου (Θέση Πρώτου Διορισμού) Περισσότερα