Αστυνομία-Πυροσβεστική

Αστυνομία Κύπρου και Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

 

Αστυνομία Κύπρου

https://www.police.gov.cy/

 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

http://www.fs.gov.cy/


Company Jobs