Ψυχολόγοι – Κοινωνικοί Λειτουργοί - Λογοθεραπευτές

03 Feb
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (PROJECTS OFFICER)
Nicosia

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης (Ν. Χαραλάμπους) Ltd, το οποίο έχει ως όραμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας μας μέσα από τη συνεχή… Περισσότερα