Ψυχολόγοι – Κοινωνικοί Λειτουργοί - Λογοθεραπευτές

31 Jan
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Διοικητικού Λειτουργού Περισσότερα