Ψυχολόγοι – Κοινωνικοί Λειτουργοί - Λογοθεραπευτές

06 Dec
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Nicosia

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας… Περισσότερα