Πολιτικοί μηχανικοί - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί - Μηχανολόγοι Μηχανικοί - Αρχιτέκτονες

28 Sep
Ζητείται αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός για πλήρη απασχόληση
Nicosia

Ζητείται αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός για πλήρη απασχόληση Περισσότερα

28 Sep
Αγορά Υπηρεσιών από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
Nicosia

Η Σχολική Εφορεία Στροβόλου χρειάζεται Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς για την εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών, εγκαταστάσεων των σχολείων… Περισσότερα

30 Sep
Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας ή Επιμετρητής Ποσοτήτων
Nicosia

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας ή Επιμετρητής Ποσοτήτων Περισσότερα

30 Sep
Η εταιρεία Antis Prokopiou & Sons Ltd ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό
Limassol

Η εταιρεία Antis Prokopiou & Sons Ltd ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό Περισσότερα

30 Sep
Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, με πείρα σε μελέτες και επιβλεψεις
Limassol

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, με πείρα σε μελέτες και επιβλεψεις, για το γραφείο Γιώργος Κολώνιας, Σύμβουλοι Πολιτικοί Μηχανικοί Περισσότερα

20 Oct
Η εταιρεία GEMAC Consultancy Services ζητά προσωπικό
Nicosia

Η εταιρεία GEMAC Consultancy Services ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Μηχανολόγο Μηχανικό και Σχεδιαστή Ηλεκτρολογικού ή Μηχανολογικού σχεδίου Περισσότερα