31 Oct
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KEΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πόλη: Nicosia Είδος εργασίας: Full Time

Τίτλος:Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)Αρ. Θέσεων: Μία θέση Κατηγορία: Με συμβόλαιο για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης

Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το Τμήμα Οικονομικών. Τα γνωστικά αντικείμενα που θα διδάξει ο επιτυχών υποψήφιος / η επιτυχούσα υποψήφια είναι:

(1) Μικροοικονομικά

(2) Μακροοικονομικά

(3) Οικονομετρία

 

Καθήκοντα και Ευθύνες: Κύριο έργο του μέλους ΕΕΠ που θα διοριστεί στην παραπάνω θέση θα είναι η διδακτική και τεχνική υποστήριξη των φοιτητών του Τμήματος στο πλαίσιο φροντιστηριακών/εργαστηριακών μαθημάτων και διδασκαλία υπό την εποπτεία των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Μάστερ στα Οικονομικά ή συναφές γνωστικό αντικείμενο.

2. Γνώση Οικονομετρικών ή/και Στατιστικών Μεθόδων και αντίστοιχων λογισμικών προγραμμάτων.

3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

4. Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στα ζητούμενα γνωστικά αντικείμενα.

 

Επιπρόσθετα Προσόντα τα οποία θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα:

1. Διδακτορικός τίτλος στα Οικονομικά ή συναφές γνωστικό αντικείμενο.

2. Ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια).

 

Απολαβές: Η εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η Α8-Α10-Α11. Η μισθολογική τοποθέτηση γίνεται αναλόγως προσόντων και διδακτικής πείρας. Σημειώνεται ότι κατά την ημερομηνία πρόσληψης θα εφαρμοστούν όλες οι ισχύουσες νομοθεσίες που επηρεάζουν τις απολαβές του υποψηφίου.

 

Διαδικασία Υποβολής Ενδιαφέροντος: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα έγγραφα, σε μορφή PDF, ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main 1. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 2. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου. 3. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (περιλαμβανομένων (α) ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας του υποψηφίου (β) ονομάτων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων 3ών ακαδημαϊκών από τους οποίους μπορεί να ζητηθεί η κατάθεση εμπιστευτικών επιστολών). 4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. 5. Δείγματα συγγραφικής/ερευνητικής δράσης. Τα πιο πάνω στοιχεία 1-4 θα πρέπει να ανεβούν τα καθένα ως ένα ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF

 

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού). Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο δεν είναι αποδεκτές. Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 22893701/02 ή στο email: [email protected]


Similar Jobs

14 Jan
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Nicosia

Το Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Πολιτική Επιστήμη» στο… Περισσότερα

10 Nov
Η εταιρεία S.G.A MED BEAUTY LAB LTD ζητά να προσλάβει εξωτερικό πωλητή/πωλήτρια/ιατρικό επισκέπτη
Nicosia

Η εταιρεία S.G.A MED BEAUTY LAB LTD ζητά να προσλάβει εξωτερικό πωλητή/πωλήτρια/ιατρικό επισκέπτη στο τομέα της αισθητικής και αισθητικής… Περισσότερα

30 Oct
Βοηθός Υπάλληλος σε Κουρείο
Limassol

Ζητείται Βοηθός Υπάλληλος σε Κουρείο Περισσότερα

01 Jan
Ζητείται κομμώτρια στη Λάρνακα
Larnaca

Ζητείται κομμώτρια στη Λάρνακα Περισσότερα

30 Oct
Το ινστιτούτο αισθητικής Constantia Beauty Spa ζητά να προσλάβει αισθητικό
Nicosia

Το ινστιτούτο αισθητικής Constantia Beauty Spa στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει αισθητικό Περισσότερα

30 Nov
Ζητείται άτομο για χρήση Laser
Nicosia

Ζητείται άτομο για χρήση Laser αποτριχωσης σε ιατρείο Περισσότερα

30 Oct
Ζητείται τεχνήτρια βλεφαρίδων /φρυδιών
Larnaca

Ζητείται τεχνήτρια βλεφαρίδων /φρυδιών για συνεγασία σε spa στην Λάρνακα Περισσότερα