Οικονομικά - Υπάλληλοι Τράπεζας

25 Jan
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Nicosia

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Λειτουργού Β’ Τάξης Περισσότερα