Κυπριακή Δημοκρατία

Θέσεις εργασίας στο Δημόσιο


Company Jobs

15 Sep
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΔ
Nicosia

Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση 3 κενών θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Περισσότερα

09 Sep
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΑΚ
Nicosia

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΑΚ Περισσότερα

15 Sep
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Nicosia

Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση 6 κενών θέσεων Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού Περισσότερα

23 Aug
ΠΡΟΚHΡYΞΗ (8) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Nicosia - Limassol - Larnaca - Paphos - Famagusta

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για οκτώ (8) κενές θέσεις Λογιστών, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Περισσότερα

23 Aug
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (5) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Nicosia - Limassol - Larnaca - Famagusta

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε (5) κενές θέσεις Λειτουργών Ανθρώπινου Δυναμικού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Περισσότερα