Κυβερνητικές - Αστυνομία - Πρεσβείες

26 Jul
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Αρχιτέκτονα, Τμήμα Δημοσίων Έργων Περισσότερα

26 Jul
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 13 κενές μόνιμες θέσεις Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων Περισσότερα

26 Jul
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως Περισσότερα

26 Jul
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Πρώτου Κτηματολογικού Λειτουργού Περισσότερα

26 Jul
Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων εργασίας
Paphos

Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων εργασίας Περισσότερα

02 Aug
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Nicosia - Limassol - Larnaca - Paphos - Famagusta

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τριάντα πέντε (35) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Περισσότερα

02 Aug
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Περισσότερα

02 Aug
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια κενή μόνιμη θέση Γραφίστα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Περισσότερα

02 Aug
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Περισσότερα

02 Aug
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Α και Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Nicosia

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Α και Β, στην Διεύθυνση Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Διαδικασιών,… Περισσότερα

02 Aug
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Α και Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Nicosia

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Α και Β, στην Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, στον Οργανισμό… Περισσότερα

02 Aug
Πλήρωση κενών θέσεων στον Δήμο Λευκωσίας
Nicosia

Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων: 1. Τροχονόμοι (5 θέσεις) 2. Βοηθός Λειτουργός Πληροφορικής… Περισσότερα

30 Sep
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Nicosia

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Πειραματική… Περισσότερα