Κυβερνητικές - Αστυνομία - Πρεσβείες

20 Nov
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Nicosia

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για πέντε κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Φορολογίας, Τμήμα Φορολογίας Περισσότερα

20 Nov
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΙΦΟΡΟΘΕΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Nicosia

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Αρχιφοροθέτη, Τμήμα Φορολογίας Περισσότερα

20 Nov
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Nicosia

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για έξι κενές μόνιμες θέσεις Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Δημόσιων Έργων Περισσότερα

27 Nov
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ/ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Nicosia

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας… Περισσότερα

27 Nov
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Nicosia

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Ελεγκτή Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας Περισσότερα

11 Dec
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Nicosia

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για έξι κενές μόνιμες θέσεις Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων Περισσότερα