Κυβερνητικές - Αστυνομία - Πρεσβείες

24 May
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 30 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Φορολογίας, Τμήμα Φορολογίας Περισσότερα

24 May
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Τελωνείων Περισσότερα

24 May
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 16 κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Φορολογίας, Τμήμα Φορολογίας Περισσότερα

24 May
ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 12 μόνιμες θέσεις Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Περισσότερα

24 May
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 25 κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Περισσότερα

29 May
Κενές θέσεις εργασίας στην Cyta
Nicosia

Η Cyta δέχεται αιτήσεις για τις πιο κάτω θέσεις εργασίας: Βοηθοί Καταστημάτων Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης Βοηθοί Τεχνικής Εργασίας Περισσότερα

31 May
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Διευθυντή Λογιστικών Υπηρεσιών Περισσότερα

31 May
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Πρώτου Χημικού, Γενικό Χημείο του Κράτους Περισσότερα

31 May
ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε μόνιμες θέσεις Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο Περισσότερα

31 May
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Πρώτου Επιθεωρητή, Τυπογραφείο Περισσότερα

31 May
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑ
Nicosia

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για 19 κενές μόνιμες θέσεις Τελωνειακού Λειτουργού Περισσότερα

31 May
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Προγραμματισμού, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού… Περισσότερα

31 May
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 17 κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Τελωνείων Περισσότερα

31 May
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Δικηγόρου της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία Περισσότερα

03 Jun
16 ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δεκαέξι (16) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περισσότερα

03 Jun
Θέσης Ακαδημαϊκού Προσωπικού, στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα Παιδιατρική
Nicosia

Η Ιατρική Σχολή ανακοινώνει την προκήρυξη μιας (1) θέσης Ακαδημαϊκού Προσωπικού, στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα… Περισσότερα

07 Jun
ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις μόνιμες θέσεις Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Περισσότερα

07 Jun
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Limassol

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Επιθεωρητή Πλοίων, Υφυπουργείο Ναυτιλίας Περισσότερα

07 Jun
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη Μηχανολόγου Μηχανικού, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Περισσότερα

07 Jun
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Limassol

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Ναυτιλίας, Υφυπουργείο Ναυτιλίας Περισσότερα

07 Jun
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι κενές μόνιμες θέσεις Οικονομικού Λειτουργού Περισσότερα

14 Jun
Κενές θέσεις στην ΑΗΚ (Χειριστές Μηχανών)
Nicosia

Κενές θέσεις στην ΑΗΚ (Χειριστές Μηχανών) Περισσότερα