Γεωργικά – Κτηνοτροφία

30 Sep
Η εταιρεία ΛΙΜΝΙΑ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΛΤΔ ζητά ΚΡΕΟΠΩΛΗ
Limassol

Η εταιρεία ΛΙΜΝΙΑ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΛΤΔ ενδιαφέρεται να προσλάβει ΚΡΕΟΠΩΛΗ πλήρους απασχόλησης Περισσότερα