Διευθυντές – Στελέχη Επιχειρήσεων

Εμπορική επιχείρηση τροφίμων ζητά άτομο για κάλυψη θέσης υπευθύνου
Limassol

Εμπορική επιχείρηση τροφίμων στη Λεμεσό ζητά απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο κατά προτίμηση στο Οικονομικό κλάδο για κάλυψη… Περισσότερα