Διευθυντές – Στελέχη Επιχειρήσεων

24 May
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Τελωνείων Περισσότερα

31 May
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Διευθυντή Λογιστικών Υπηρεσιών Περισσότερα

31 May
ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε μόνιμες θέσεις Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο Περισσότερα

31 May
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Προγραμματισμού, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού… Περισσότερα

07 Jun
ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Nicosia

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις μόνιμες θέσεις Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Περισσότερα