Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι

24 Nov
Ζητούνται Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι
Nicosia

Ζητούνται για άμεση πρόσληψη 5 άτομα για το τμήμα πωλήσεων σε μεγάλο Ασφαλιστικό Οργανισμό Περισσότερα

28 Nov
Ανώτερος Λειτουργός Αποδοχής Κινδύνων
Nicosia

Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική, μέλος του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, ζητά να προσλάβει Ανώτερο Λειτουργό Αποδοχής… Περισσότερα

28 Nov
Ανώτερος Λειτουργός Απαιτήσεων
Nicosia

Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική, μέλος του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, ζητά να προσλάβει Ανώτερο Λειτουργό Απαιτήσεων… Περισσότερα

28 Nov
Ανώτερος Λειτουργός Τομέα Διαμεσολαβητών
Nicosia

Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική, μέλος του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, ζητά να προσλάβει Ανώτερο Λειτουργό Τομέα… Περισσότερα

28 Nov
Ανώτερος Λειτουργός Τομέα Επιχειρήσεων
Nicosia

Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική, μέλος του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, ζητά να προσλάβει Ανώτερο Λειτουργό Τομέα… Περισσότερα

28 Nov
Λειτουργός Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
Nicosia

Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική, μέλος του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, ζητά να προσλάβει Λειτουργό Ασφαλιστικών… Περισσότερα

28 Nov
Αναλογιστής
Nicosia

Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική, μέλος του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, ζητά να προσλάβει Αναλογιστή στη Λευκωσία Περισσότερα