Ανακοινώσεις

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΑΝΑΔ
Nicosia

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού προσφέρει δωρεάν θέσεις για Ανέργους σε Πολυεπιχειρησιακα προγράμματα κατάρτισης για γρήγορη ένταξη τους στην αγορά εργασίας Περισσότερα