Ανακοινώσεις

Δωρεάν Σεμινάριο – Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Καταστήματος
Nicosia

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού προσφέρει δωρεάν θέσεις για Ανέργους σε Πολυεπιχειρησιακα προγράμματα κατάρτισης για γρήγορη ένταξη τους στην αγορά εργασίας Περισσότερα