Υπεύθυνος Τμήματος Αποθήκης και Διανομής για την αποθήκη -Λευκωσία Δαλι

Περιγραφη Εργασιας

Η εταιρεία Πέργαμος δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη Υπεύθυνος Τμήματος Αποθήκης και Διανομής για την αποθήκη της εταιρίας στην περιοχή Λευκωσίας Δαλι.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα και ευχάριστη προσωπικότητα με οργανωτικές ικανότητες, συντονισμού εργασιών
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Γνώση Warehouse management system-MANTIS

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Εκτέλεση παραγγελιών, παραλαβή και τακτοποίηση εμπορευμάτων.
 • Εξασφάλιση της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας, το συντονισμό και την οργάνωση των δραστηριοτήτων της αποθήκης
 • Υπεύθυνος για τις παραλαβές, τις παραγγελίες και την αποτελεσματική δρομολόγηση των φορτώσεων
 • Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της αποθήκης
 • Διανομή στα καταστήματα της εταιρίας.

Επιτυχημένη και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 5 χρόνων σε παρόμοια θέση θεωρείται απαραίτητη.

Απολαβές

Η εταιρία προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο careers@pergamos.com.cy

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Αιτήσεις που δεν πληρούν τα απαιτούμενα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην αίτηση σας τη θέση για την οποία υποβάλλετε.

 • Πόλη: Λευκωσία
 • Είδος εργασίας: Full Time

Similar Jobs