Υπεύθυνος/η καταστήματος ανδρικής/γυναικείας ένδυσης-Λάρνακα

Περιγραφη Εργασιας

21Jan

Απαραίτητα Προσόντα

  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2ετών σε ανάλογη θέση (κατά προτίμηση σε κατάστημα ένδυσης)
  • Ευχάριστος και επικοινωνιακός χαρακτήρας με πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
  • Δυναμική προσωπικότητα με οργανωτικές ικανότητες, εστιασμένη στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων

 Εκπαίδευση / Σπουδές

  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (ERP συστήματα, Word - Excel - Internet)
  • Ανώτερες ή ανώτατες σπουδές.
  • Γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί ανάλογα

 

Αριθμός ωρών εργασίας: 38 ώρες εβδομαδιαίως
Μέρες εργασίας: 6 μέρες

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος/α, θα πρέπει να γνωρίζει άριστα την ελληνική και αγγλική γλώσσα, θα πρέπει να διαθέτει προϋπηρεσία στο αντικείμενο της πώλησης ενδυμάτων κατά προτίμηση σε μεγάλη και οργανωμένη εταιρία για τουλάχιστο 2 χρόνια.

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος/α, θα πρέπει να είναι σε θέση για άμεση έναρξη εργασίας. Θα είναι υπεύθυνος/η για την ομαλή λειτουργία του καταστήματος και προώθηση τον πωλήσεων.

 

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχουν την ευθύνη της λειτουργίας του καταστήματος, αναφερόμενοι στον/ην γενικό διευθυντή τους, την καθοδήγηση του προσωπικού του καταστήματος, τον έλεγχο της εμπορικής κίνησης μέσω συστημάτων εμπορικής διαχείρισης, την παρουσίαση των στοιχείων στη διεύθυνση και τη συνεργασία με τα άλλα καταστήματα της εταιρίας για την οργάνωση του εφοδιασμού.

Email: info@nolimits.com.cy

Phone: +35725354000

  • Πόλη: Λάρνακα
  • Είδος εργασίας: Full Time

Similar Jobs