Υπεύθυνο/η καταστήματος-Λάρνακα

Περιγραφη Εργασιας

31Jan
Πωλητές - Σύμβουλοι πωλήσεων - Πλασιέ

Η εταιρεία Πέργαμος δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη Υπεύθυνο/η καταστήματος στη Λάρνακα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ • Απόφοιτη/ος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πτυχίο σε τριτοβάθμια εκπαίδευση κλάδου Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μάρκετινγκ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Ευχέρεια στην χρήση προγραμμάτων MS Office.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα και ευχάριστη προσωπικότητα με οργανωτικές ικανότητες, συντονισμού εργασιών και εμπειρία στις πωλήσεις.
  • Δραστήριο άτομο με ικανότητες να ανταποκρίνεται στις εργασιακές υποχρεώσεις και επίλυσης προβλημάτων

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Καθημερινή επίβλεψη των τμημάτων και τοποθέτησης επαναληπτικών παραγγελιών για αναπλήρωση του στοκ.
 • Άμεση επαφή με πελάτες και ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Παροχή άψογης εξυπηρέτησης πελατών στα τμήματα, στα ταμεία καθώς και στο κατάστημα γενικότερα, επικρατώντας την φήμη του καταστήματος.
 •  Ορθή και άμεση παραλαβή και τοποθέτηση του εμπορεύματος (Visual Merchandise) σύμφωνα με τις εταιρικές οδηγίες.
 • Υλοποίηση και παρακολούθηση της πορείας των εμπορικών ενεργειών των  τμημάτων μαζί με την ομάδα των συναδέλφων καθώς και επίδρασής αυτών  στην εμπορικότητα του καταστήματος.
 •  Ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες στελέχωσης, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και συνεπακόλουθης ανάπτυξης των Συμβούλων Πωλήσεων μαζί με την υπόλοιπη διοικητική ομάδα του καταστήματος.
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και επάνδρωση του καταστήματος για την επιτυχή κάλυψη των αναγκών.
 •  Διασφάλιση της κερδοφορίας των τμημάτων και συμμετοχή στην επίτευξη της  κερδοφορίας του καταστήματος.
 • Διαχείριση εργασιακών σχέσεων καθώς και διασφάλιση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού και των πελατών.
 • Παράδειγμα προς μίμηση εργασιακής συμπεριφοράς και απόδοσης.

Αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή και ακολουθεί πορεία πιστά σύμφωνα με εταιρικές οδηγίες.

Επιτυχημένη και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 5 χρόνων σε παρόμοια θέση θεωρείται απαραίτητη.

Απολαβές

Η εταιρία προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο careers@pergamos.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Αιτήσεις που δεν πληρούν τα απαιτούμενα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην αίτηση σας τη θέση για την οποία υποβάλλετε.

 • Πόλη: Λάρνακα
 • Είδος εργασίας: Full Time

Similar Jobs