Πολιτικός Μηχανικός-Λευκωσία

Περιγραφη Εργασιας

31Jan
Πολιτικοί μηχανικοί - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί - Μηχανολόγοι Μηχανικοί - Αρχιτέκτονες

Μελετητικό γραφείο ενδιαφέρεται να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό, δομοστατικής κατεύθυνσης με εμπειρία σε εκπόνηση κτιριακών μελετών.


Απαιτούμενα Προσόντα / Χαρακτηριστικά:
• Πολιτικός Μηχανικός εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ.
• Κατ’ ελάχιστον, 3ετής προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων.
• Καλό χειρισμό και γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AUTOCAD και των εφαρμογών του.
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 

Επιπρόσθετα Προσόντα:
• Χειρισμό και γνώση στατικού προγράμματος μοντελοποίησης και ανάλυσης κτιριακών μοντέλων τύπου ETABS ή SAAP.
• Προηγούμενη εμπειρία σε μελέτες, σχεδιασμό, ανάλυση κτιρίων μνημειακού χαρακτήρα και διατηρητέων κατασκευών.
• Προηγούμενη εμπειρία σε εξειδικευμένες αναλύσεις κτιριακών μοντέλων με χρήση γραμμικών και μη-γραμμικών μεθόδων ανάλυσης.
• Γνώση μεταλλικών κατασκευών ή και σύμμεικτων κατασκευών.

 

Παρακαλείστε όπως υποβάλετε πλήρες βιογραφικό στο lnicolaou@pstylianou.com μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017 .
Για περισσότερες πληροφορίες, αποταθείτε στο τηλέφωνο 22 458 303, κ. Λία Νικολάου.

  • Πόλη:
  • Είδος εργασίας: Full Time

Similar Jobs