Δωρεάν Σεμινάριο – Σχεδιασμός επαγγελματικής ιστοσελίδας

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ΑνΑΔ)

Δωρεάν Σεμινάριο  Σχεδιασμός επαγγελματικής ιστοσελίδας.
8 επιχορηγημένες θέσεις εντελώς δωρεάν για άνεργους που πληρούν τις πιο κάτω προδιαγραφές της ΑνΑΔ

o    Δικαιούχοι για συμμετοχή στα προγράμματα είναι μακροχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) ( πέραν των 6 μηνών)

o    Δεκάδες  άνεργοι έχουν παρακολουθήσει τα δωρεάν σεμινάρια μας που τους βοήθησαν στην εξασφάλιση μιας θέσης εργασίας.

 

Για πληροφορίες και συμμετοχή Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας https://goo.gl/c4WWPS