Βοηθός Διαχείρισης Πληρωμάτων-Λεμεσός

Περιγραφη Εργασιας

31Dec
Ναυτιλιακά - Αεροπορικές

Ναυτιλιακή εταιρία ομίλου, με έδρα την Λεμεσό Κύπρου, ζητεί απόφοιτο ανώτερης/ ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη θέσης Βοηθού Διαχείρισης Πληρωμάτων της εταιρείας.


Ο ενδιαφερόμενος θα χρειαστεί να εκπαιδευτεί για κάποιο χρονικό διάστημα μηνών (μέγιστο 1 χρόνο) στην έδρα του ομίλου που βρίσκεται στην Ελευσίνα Ελλάδος.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να ενημερωθεί για τις αρμοδιότητες και τα προσόντα που είναι απαραίτητα να διαθέτει μέσω του 6σέλιδου επεξηγηματικού κειμένου (στα Αγγλικά), καθώς και για τον τρόπο αποστολής βιογραφικού, διαμέσου της ιστοσελίδα του ομίλου www.assodivers.gr (>About>Carriers). Η αγγελία θα παραμείνει ενεργή μέχρι την 1η Μαρτίου 2016, 17:00 GMT+2

  • Πόλη: Λεμεσός
  • Είδος εργασίας: Full Time

Similar Jobs