Άτομα για λογιστήριο-Λευκωσία

Περιγραφη Εργασιας

31Jan
Λογιστές- Ελεγκτές - Υπάλληλοι Λογιστηρίου

Ο Όμιλος Ματέρια ( www.materia.com.cy ) έχει έδρα τη Λευκωσία και ενδιαφέρεται να ενδυναμώσει το λογιστικό του τμήμα προσλαμβάνοντας αριθμό ατόμων με τα ακόλουθα προσόντα, εμπειρία, δεξιότητες και χαρακτηριστικά:

 • κάτοχος επαγγελματικού τίτλου ΑΑΤ ή ACCA ή να είναι κοντά στην απόκτηση ενός εκ των πιο πάνω τίτλων ή άλλο ανάλογο επαγγελματικό προσόν.
 • εμπειρία 2 τουλάχιστον χρόνων σε λογιστικό τμήμα ή ανάλογη εμπειρία.
 • πολύ καλή γραπτή και προφορική χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • καλή γνώση Η/Υ και λογιστικών προγραμμάτων
 • εμπειρίες ή / και ικανότητες στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση βάσεων δεδομένων
 • ικανός να εργάζεται υπό πίεση
 • εχέμυθος, διακριτικός, ακέραιος, εργατικός
 • προσαρμοστικός
 • οργανωτικές ικανότητες
 • ικανός στον εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων
 • εργατικός
 • τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • επίτευξη στόχων

Απολαβές και καθήκοντα αναλόγως των προσόντων, δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών.Για περισσότερες πληροφορίες και διευθέτηση συνάντησης, παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό στο agecare@cytanet.com.cy

 • Πόλη: Λευκωσία
 • Είδος εργασίας: Full Time

Similar Jobs